HINNAKIRI

ADV Plus Ltd. üldine Juristi arvestuslik tunnitasu hind lepingulistele Klientidele on 100 eurot/tund. ADV Plus Ltd. ei ole käibemaksukohustusalune. Kohtuvaidluse puhul hüvitatakse Kliendile kõik vajalikud, mõistlikud ja kohtu poolt aktsepteeritud kulud kohtumenetlusele nõude rahuldamisel. 

Õigusalane Konsultatsioon

 • Esmane suuline nõustamine                     50 eurot
 • Suuline konsultatsioon                       100 eurot/tund
 • E-nõustamine (kuni 3 vastust, viited kehtivale seadusandlusele)        35 eurot

Juristide teenused

 • Lepingute analüüs                         60 eurot/tund
 • Esindamine läbirääkimistel                       120  eurot/tund
 • Hagiavalduste ja lepingute koostamine                 100  eurot/tund
 • Pretensioonialane töö                        60 eurot/tund

Kaitsja teenused kohtus

 • Esindus tsiviilkohtumenetluses, arbitraažis            alates 150 eurost/kohtuistung
 • Kriminaalasjad (karistusõigus)                     alates 1500 eurost 
 • Haldusmenetlus                           120 eurot/tund

Ärikliendile

 • Pankrotimenetlus (maksejõuetus)                   alates 2500 eurost
 • Maksuõigus                           100 eurot/tund
 • Äriühingu lepinguline teenindamine(kuni 15 tundi/kuus)            alates 320 eurost
 • Kohtuväline menetlus                          120 eurot/tund
 • Äriühingute asutamine (Eesti, Läti, Leedu)                alates 450 eurost
 • Rahvusvahelised äriühingud                       kokkuleppel
 • Rahvusvaheline autotranspordiõigus (CMR konventsioon)          190 eurot/tund
 • Rahvusvaheline kaubandusõigus(sh mereõigus)                 250 eurot/tund

Võlgnevuste sissenõudmine. Teenused Korteriühistule 

 • Inkassoteenused -(%) kokkuleppel, sõltub nõude suurusest ja vanusest      5-35% nõude summast
 • Maksekäsu kiirmenetlus(sh kohtuväline menetlus)                      250 eurot
 • Hagimenetlus maakohtus majandamiskulude võlanõudes (hagiavaldus, I-ne kohtuistung)                            450 eurot/korter