HINNAKIRI

AdvPlus Law Firm üldine Juristi arvestuslik tunnitasu hind lepingulistele Klientidele on 100 eurot/tund. AdvPlus Law Firm ei ole käibemaksukohustusalune. Kohtuvaidluse puhul hüvitatakse Kliendile kõik vajalikud, mõistlikud ja kohtu poolt aktsepteeritud kulud kohtumenetlusele nõude rahuldamisel. 

Õigusalane Konsultatsioon

 • Esmane suuline nõustamine                     50 eurot
 • Suuline konsultatsioon                      100 eurot/tund
 • E-nõustamine (kuni 3 vastust, viited kehtivale seadusandlusele)        35 eurot

Juristide teenused

 • Lepingute analüüs                        60 eurot/tund
 • Esindamine läbirääkimistel                       120  eurot/tund
 • Hagiavalduste ja lepingute koostamine                100  eurot/tund
 • Pretensioonialane töö                       60 eurot/tund

Kaitsja/esindaja teenused kohtus

 • Esindus tsiviilkohtumenetluses, arbitraažis            alates 150 eurost/kohtuistung
 • Kriminaalasjad (karistusõigus)                     alates 1500 eurost 
 • Haldusmenetlus, väärteomenetlus                    120 eurot/tund
Täitemenetlus                            250 eurot

Ärikliendile

 • Pankrotimenetlus (maksejõuetus)                  alates 2500 eurost
 • Maksuõigus                          100 eurot/tund
 • Äriühingu lepinguline teenindamine(kuni 15 tundi/kuus)            alates 320 eurost
 • Kohtuväline menetlus                         120 eurot/tund
 • Äriühingute asutamine (Eesti, Läti, Leedu)               alates 450 eurost
 • Rahvusvahelised äriühingud                      kokkuleppel
 • Rahvusvaheline autotranspordiõigus (CMR konventsioon)          190 eurot/tund
 • Rahvusvaheline kaubandusõigus(sh mereõigus)                250 eurot/tund

Võlgnevuste sissenõudmine. Teenused Korteriühistule 

 • Inkassoteenused -(%) kokkuleppel, sõltub nõude suurusest ja vanusest    5-35% nõude summast
 • Maksekäsu kiirmenetlus(sh kohtuväline menetlus)                   250 eurot
 • Hagimenetlus maakohtus KÜ majandamiskulude võlanõudes (hagiavaldus, I-ne kohtuistung)                           450 eurot/korter